Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 는 데에[Ngữ pháp] Động từ + 는 데(에)


1. Sử dụng với nghĩa tương đương như 일, 것. Nghĩa tiếng việt: ‘Việc’


이해하다 ( hiểu )  ->이해하는 데에: Việc hiểu 

진행하다 ( tiến hành ) -> 진행하는 데에: Việc tiến hành

말하다 ( nói ) -> 말하는 데에: Việc nói 

읽다 ( đọc )  -> 읽는 데에: Việc đọc

듣다 ( nghe ) -> 듣는 데에: Việc nghe 


Ví dụ


그림을 그리는 것은 아이의 창의력과 상상력을 키우는 데에 도움이 됩니다. 
 Vẽ tranh có ích trong việc nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ. 

사과 식초는 사람의 건강 개선하는 데 큰 도움이 된다. 
Giấm táo rất hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe của con người.

계피는 항산화물질이 풍부해서 피부에 탄력을 주거나 습진을 치료하는 데 효과가 있습니다.
Quế rất giàu chất chống oxy hóa, vì vậy nó có hiệu quả trong việc cung cấp độ đàn hồi cho da hoặc điều trị bệnh chàm.

영화 보는 데 몰두해서 전화 소리를 안 들었습니다. 
Mải mê với việc xem phim nên không nghe thấy điện thoại reo.

영어를 배우는 데 최선을 다합니다.
Tôi luôn cố gắng hết mình cho việc học tiếng Anh.

의사소통의 능력은 인간관계를 맺는 데에 중요한 역할을 합니다.
Năng lực giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ.

의사소통의 능력이 인간 관계를 잘 유지하는 데에 필요합니다. 
Năng lực giao tiếp luôn cần thiết trong việc duy trì mối quan hệ tốt.

그녀는 옷 사는 데 돈을 많이  들어요. 
Cô ấy tốn nhiều tiền cho việc mua quần áo.

소설을 쓰는 데 2년이 걸렸어요.
Anh ấy đã tốn 2 năm cho việc viết tiểu thuyết.

해외여행을 하는 데에는  생각보다 돈이 많이 들지 않아요.
Việc đi du lịch nước ngoài không tốn nhiều tiền như tôi đã nghĩ. 

결혼관의 변화로 인해 1인 가구가 증가하는 데 영향을 주었어요.
Những thay đổi trong quan niệm hôn nhân đã ảnh hưởng đến sự gia tăng của hộ gia đình 1 người.

2. Cấu trúc này thường được dùng cho các trường hợp, tình huống, đồng nghĩa với 경우, 상황. Có thể dịch sang tiếng Việt là: ‘Khi’

우리가 어떤 일을 진행하는 데에는 동기가 중요한 역할을 합니다.
Động lực đóng một vai trò quan trọng khi chúng ta tiến hành công việc nào đó .
국수를 먹는 데에는 나무 젓가락이 좋아요. 
Khi ăn bún, dùng đũa tiện hơn.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는 데에

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !