Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 는데도Cấu trúc  는데도


1. [Aㄴ/ 는데도 B] là hình thái, hình thức rút gọn của 'ㄴ/는데 + 아/어도'.  
Nói chung nó thể hiện sự xuất hiện của một kết quả khác (là B) mà không phải là một kết quả có thể mong muốn ở tình huống hoàn cảnh A.

 Có rất nhiều trường hợp biểu thị hoàn cảnh trái ngược hay tương phản qua lại (lẫn nhau) của A và B.

(Câu gồm 2 vế: vế 1 đưa ra hoàn cảnh, vế 2 nêu ra trạng thái kết quả mà đối lập với trạng thái, kết quả (có thể hoặc được mong đợi xảy ra ở vế 1). Có thể dịch là 'Mặc dù...nhưng vẫn, dù...nhưng (vẫn)'


 
유리 씨는 남 보다 많이 먹 는데도 살이 안 찐다.
Yuri ăn nhiều hơn rất nhiều so với những người khác nhưng cô ấy không bị béo ^^
 
비가 오 는데도 우산을 사지 않고 그냥 집 까지 뛰어갔다.
Mặc dù trời đổ mưa nhưng tôi vẫn không mua dù (ô) mà cứ thế chạy nhanh về đến tận nhà.
 
영호 씨는 그 여자를 좋아하 는데도 고백하지 않고 바라 보기 만 한다.
Young-ho mặc dù thích cô gái ấy nhưng vẫn không thổ lộ mà chỉ dõi theo mà thôi.
 
 
2. Cả động từ hay tính từ khi nói ở tình huống quá khứ đều sử dụng '았/었 는데도'.
Với trường hợp của động từ ở hoàn cảnh tương lai, dự đoán, phỏng đoán thì dùng '겠 는데도', '(으)ㄹ 건데도'
 
선생님이 내일 시험이라고 말했 는데도 학생들은 공부를 하지 않았다.
Mặc dù thầy giáo đã nói ngày mai là buổi thi nhưng các học sinh đã vẫn không học bài.
 
날씨가 꽤 춥겠 는데도 영호 씨는 반팔 티 셔츠만 입고 나가려고 한다.
Mặc dù thời tiết khá là (rất là) lạnh nhưng Young-ho vẫn định mặc chiếc áo phông ngắn tay đi ra ngoài.
 
 
3. ' 있다, 없다' dùng với dạng ' 는데도'.
 
저 사람은 돈이 없 는데도 있는 척 해요.
Người đó mặc dù không có tiền những vẫn tỏ ra là có tiền.
 
4. Nếu dùng với danh từ ở phía trước thì dùng '인데도'
 
혼자 하기 힘든 일인데도 민수는 끝 까지 불평하지 않았다.
Mặc dù ở một mình là một việc khó khăn nhưng Min-su vẫn không than phiền đến cuối cùng.
 
밍밍 씨는 외국 사람인데도 한국말을 아주 잘 한다.
Ming-Ming mặc dù là người ngoại quốc nhưng tiếng Hàn thực sự rất tốt.
 
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는데도

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !