Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp cao cấp/

Ngữ pháp 그런지

ngữ pháp -아/어서 그런


Dùng để thể hiện ý nghĩa ‘vì vế trước mà dẫn đến xảy ra vế sau mặc dù lý do này có thể không chắc chắn (Không phải lý do xác thực, rõ ràng mà chỉ là suy nghĩ mơ hồ như vậy)’. Nếu dùng với động từ 이다 thì sẽ ở dạng -(이)라서 그런지.
Có thể dịch nghĩa tương đương trong tiếng Việt là ‘vì… hay sao mà’, ‘chẳng biết có phải vì….hay không mà’.

아까 커피를 마셔서 그런지 잠이 잘 안 오네.
Không biết có phải vì vừa uống cà phê hay không mà không buồn ngủ gì nhỉ.
날씨가 따뜻해서 그런지 꽃이 더 많이 핀 것 같다.
Vì thời tiết ấm áp hay sao mà dường như hoa đã nở thêm rất nhiều.
아기가 배가 고파서 그런 자꾸 운다.
Có phải do đói hay không mà em bé cứ khóc hoài.
요즘 제일 인기 있는 배우 출연 영화라서 그런 극장 사람 많다.
Chẳng biết có phải vì là bộ phim có diễn viên nối tiếng nhất gần đây diễn xuất hay không mà có nhiều người ở rạp chiếu phim vậy.

2. Có biểu hiện tương tự là ‘아/어서인지’.
옷이 좀 작아서 그런 움직이 불편하다.
=옷이 좀 작아서인지 움직이 불편하다.
Có phải vì áo hơi nhỏ hay sao mà việc di chuyển bị bất tiện.

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 따뜻하다 [Tính từ] ấm áp .
2 ) 움직이다 [Động từ] giật nảy mình, co rụt lại, co rúm lại .
3 ) 출연하다 [Động từ] đóng góp .
4 ) 불편하다 [Động từ] bất tiện, không thoải mái .
5 ) 출연하다 [Động từ] biểu diễn, đóng kịch, đóng phim .
6 ) 배우다 [Động từ] học (ᄇ...) .
Hán hàn
7 ) 그런 như vậy .
8 ) 많다 [Tính từ] nhiều .
9 ) 이다 [Động từ] là .
10 ) 출연 [Danh từ] sự đóng góp .
11 ) 사람 [Danh từ] người (ᄉ...) .
12 ) 극장 [Danh từ] rạp chiếu phim .
Hán hàn
13 ) 자꾸 [Danh từ] thường xuyên, liên tiếp, không ngừng .
14 ) 인기 [Danh từ] có sức hút, được yêu thích .
15 ) 많이 [Danh từ] nhiều (...이) .
16 ) 불편 [Danh từ] sự bất bình, sự không vừa ý .
Hán hàn
17 ) 커피 [Danh từ] cà phê .
18 ) 배우 [Danh từ] diễn viên .
19 ) 영화 [Danh từ] phim .
20 ) 제일 [Danh từ] đầu tiên, trước tiên, trước hết .
21 ) 제일 [Danh từ] ngày cúng giỗ .
22 ) 출연 [Danh từ] trình diễn, biểu diễn .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!