Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 게 하다

Động từ – 게 하다


Nền tảng của cấu trúc này là một tác động, lý do, căn nguyên hay sự ảnh hưởng nào đó khiến một hành động xảy ra. Vì thế mà nó có thể được dịch ra theo hai cách tùy ngữ cảnh. Một là dựa trên sự ép buộc, thúc ép bắt/khiến/làm cho ai đó làm việc gì đó. Và hai là dựa trên sự cho phép: để cho/cho phép ai làm gì đó.


Ví dụ:


어머 아이가 한 시간 동안 게임을 놀게 해요.
Mẹ cho phép tụi nhỏ chơi game trong vòng một giờ.
부모은 제가 밤 늦게 못 나 가게 하셨어요.
Bố mẹ tôi không cho phép tôi đi ra ngoài vào buổi khuya.
아이가 몸이 약하면 음식 골고루 먹게 하세요.
Nếu em bé sức khỏe yếu thì hãy cho ăn uống điều độ.
선생님 학생에게 폭력 게임을 못 하게 했어요
Giáo viên không cho phép học sinh chơi các game mang tính bạo lực
박물관에서 사진을 못 찍게 합니다.
Ở viện bảo tàng đó không cho phép chụp ảnh.

Một số cấu trúc thường đi với 게 하다:

1. N1이/가 N2을/를 V-게 하다 (Với nội động từ)
N1이/가 N2에게 V-게 하다 (Với ngoại động từ)
N1 Bắt/khiến cho N2 làm việc gì đó, N1 để cho/ cho phép N2 làm gì đó


선생님 께서 학생들을 10분 동안 쉬게 하셨어요.
Thầy giáo đã cho các em học sinh nghỉ giải lao trong 10 phút.
엄마 아이에게 음식 골고루 먹게 한다.
Mẹ bắt tụi nhỏ phải ăn uống đều các món ăn. (sẽ tốt cho sức khỏe)
선생님 학생들에게 모르는 단어 사전을 찾게 한다.
Thầy giáo bắt học sinh tra từ điền những từ vựng không biết.

2. N1이/가 N2을/를 A-게 하다 :
N1 gây ra, khiến cho N2 rơi vào trạng thái (được mô tả bởi tính từ mà đang sử dụng).


민수 씨는 질문 너무 많이 해서 나를 귀찮게 해요.
Min-su đã làm phiền tôi bởi rất nhiều câu hỏi của cậu ấy.
요즘 저를 우울하게 하는 일들이 많이 생겼어요.
Gần đây rất nhiều việc đã xảy ra khiến cho tôi thấy phiền muộn.

3. Ở tình huống quá khứ sử dụng dạng ‘게 했다’, còn ở tình huống tương lai hay phỏng đoán thì sử dụng dạng ‘게 하겠다, 게 할 것이다’


선생님 수업 시간 한국 어로 말하게 했어요.
Trong giờ học thầy giáo đã bắt học sinh phải nói bằng tiếng Hàn.
아이 아무 거나 잘 먹게 할 거예요.
Tụi nhỏ nhà tôi sẽ được cho phép ăn bất cứ thứ gì thấy ngon.

Một vài lưu ý:
1. Khi sử dụng để ngăn cấm ai đó làm gì chúng ta sử dụng 못 V-게 하다.

언니 전화 자기 방에 못 들어오게 해요.
Chị gái tôi khi nghe gọi điện thoại, sẽ không để cho bất cứ ai vào phòng riêng của mình.

2. V- 도록하다 và V-게 만 들다 diễn đạt cùng ý nghĩa giống như V-게 하다.
민수 씨는 나를 웃게 하는/만드는 사람이에요.
Min-su là người khiến cho tôi cười.

엄마 아이 혼자 밖에 못 나 가게/나가 도록 했어요.Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!