Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng
1. Là biểu hiện nhấn mạnh của 게. Diễn tả hành động ở mệnh đề sau là cần thiết để thực hiện, đạt được hành động hay trạng thái ở mệnh đề trước (mệnh đề trước là mục tiêu, mục đích của mệnh đề sau).

부모 께서 편히 쉬시게끔에서 나왔다.
Tôi đã ra khỏi phòng để bố mẹ thoải mái nghỉ ngơi .
아이들이 잘 먹게끔 치즈를 넣어서 만들었다.
Để tụi nhỏ ăn ngon miệng tôi đã cho vào phô mai rồi làm ra nó.
다음 부터는 늦지 않게끔 따끔하게 야단을 쳤다.
Tôi đã trách mắng thật nặng (một cách nghiêm khắc) để từ sau không còn đi muộn.

2. Chủ yếu dùng với động từ nhưng cũng có trường hợp có thể sử dụng cùng với tính từ đó là trong trường hợp kết hợp với dạng phủ định như ‘지 않다’…

몸이 춥지 않게끔 두터운 담요를 덮었다.
Tôi đã đắp chăn thật ấm để cơ thể không lạnh .
더 아프지 않게끔 빨리 병원에 가는 게 좋겠다.
Để không bị đau đớn thêm việc nhanh chóng đi đến bệnh viện sẽ thật là tốt.

3. Có biểu hiện tương tự là 게'(xem thêm ở đây) và ‘ 도록'(xem thêm ở đây)
멀리서도 잘 보이게끔 크게 썼다.
멀리서도 잘 보이게 크게 썼다.
멀리서도 잘 보이 도록 크게 썼다.
Tôi đã viết to ra để dù có ở xa cũng nhìn được.

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 도록 để cho/để"
2 ) 게끔 (mệnh đề trước là mục tiêu, mục đích của mệnh đề sau
3 ) 에서 Ở, tại, từ
4 ) 께서 thể hiện chủ ngữ của câu

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 따끔하다 [Động từ] kinh khủng, tồi tệ, kinh dị, khủng khiếp. .
2 ) 나오다 [Động từ] đi ra (hướng về phía người nói) .
3 ) 빨리다 [Động từ] được giặt, được giặt giũ .
4 ) 보이다 [Động từ] được bảo đảm .
5 ) 빨리다 [Động từ] cho bú, cho mút .
6 ) 부모님 [Danh từ] bố mẹ .
7 ) 빨리 [Phó từ] nhanh .
8 ) 담요 [Danh từ] chăn, mền .
9 ) 부모 [Danh từ] phụ mẫu, cha mẹ, ba má .
Hán hàn
10 ) 병원 [Danh từ] bệnh viện .
Hán hàn
11 ) 야단 [Danh từ] sự náo loạn, sự nhốn nháo .
12 ) 도록 [Danh từ] tập tranh, tập ảnh .
13 ) 아이 [Danh từ] ID .
14 ) 멀리 [Danh từ] nơi xa .
15 ) 편히 [Danh từ] một cách thoải mái, không có gì phải lo lắng .
16 ) 치즈 [Danh từ] phô mai, phó mát .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!