Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp V/A + 지 않다

- Ngữ pháp phủ định động từ/tính từ trong tiếng Hàn
- Được dịch là không
- Tương tự ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này thường được sử dụng đa số trong văn viết

Ví dụ:
+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không mua cái này
+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này không cay

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 사지 [Danh từ] tử địa, chốn tử thần .
2 ) 사지 [Danh từ] tứ chi .
3 ) 음식 [Danh từ] thức ăn .
Hán hàn


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!