Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp V/A + 았/었/였다

Cấu trúc V/A + 았/었/였다

ngữ pháp thì quá khứ
- Được dịch là "đã"
- Chia với động từ/tính từ


Ví dụ


  학교에 갔어요 
Tôi đã đi đến trường
 

책을 읽었어요 
Tôi đã đọc sách

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 학교 [Danh từ] trường học .
Hán hàn


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!