Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp V + 읍/ㅂ시다

Ngữ pháp V + 읍/ㅂ시다


  •  Đuôi cầu rủ rê một cách lịch sự, mong muốn người đối diện cùng làm việc gì đó
  • Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ

407014
407015


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!