Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp V + 읍/ㅂ시다Ngữ pháp V + 읍/ㅂ시다


  •  Đuôi cầu rủ rê một cách lịch sự, mong muốn người đối diện cùng làm việc gì đó
  • Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ

407014
407015

Bài tập đặt câu với ngữ pháp V + 읍/ㅂ시다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !