Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp N + 입니까

Đuôi câu 입니까  


  • Đuôi câu nghi vấn của 입니다
  • Đuôi câu này có nghĩa là "Có phải là..."
  • Là đuôi câu kính ngữ trong tiếng Hàn

Ví dụ đuôi câu 니까  

406999
407000

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!