Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp N + 입니까Đuôi câu 입니까  


  • Đuôi câu nghi vấn của 입니다
  • Đuôi câu này có nghĩa là "Có phải là..."
  • đuôi câu kính ngữ trong tiếng Hàn

Ví dụ đuôi câu 입니까  

406999
407000

Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + 입니까

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !