Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp N + 은/는Xin chào các bạn.
Mới học thì cái gì cũng khó hiểu phải không ạ ?
Chúng ta cùng 파이팅 nhé. Hohohi ở đây để giúp các bạn heart

Ngữ pháp  N + 은/는

Đặt sau danh từ nhằm nhấn mạnh chủ thể của câu văn hoặc nhằm chỉ sự so sánh, đối chiếu.

  • 은: Dùng khi danh từ kết thúc bằng các phụ âm. ( VÍ DỤ : 학생은 , 선생님은 ...)
  •  는: Dùng khi danh từ kết thúc bằng các nguyên âm.( VÍ DỤ : 나는 , 그는 ..)

Một số ví dụ về ngữ pháp  N + 은/는

406928
406929
406930
406931
406932

Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + 은/는

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !