Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp N + 은/는

Xin chào các bạn.
Mới học thì cái gì cũng khó hiểu phải không ạ ?
Chúng ta cùng 파이팅 nhé. Hohohi ở đây để giúp các bạn heart

ngữ pháp  N + 은/는

Đặt sau danh từ nhằm nhấn mạnh chủ thể của câu văn hoặc nhằm chỉ sự so sánh, đối chiếu.

  • 은: Dùng khi danh từ kết thúc bằng các phụ âm. ( VÍ DỤ : 학생은 , 선생님은 ...)
  •  는: Dùng khi danh từ kết thúc bằng các nguyên âm.( VÍ DỤ : 나는 , 그는 ..)

Một số ví dụ về ngữ pháp  N + 은/는

406928
406929
406930
406931
406932

Bài tập ngữ pháp N + 은/는

Câu 1

Từ nào dưới đây có thể cộng với 은 ? 

Câu 2

Từ nào có thể cộng với 는 ? 

Câu 3

Nghe và nhập đáp án

 

 

저_ 한국어를 _____

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 파이다 [Động từ] gieo hạt, gieo sạ (lúa) .
2 ) 선생님 [Danh từ] giáo viên .
3 ) 학생 [Danh từ] học sinh .
Hán hàn
4 ) 파이 [Danh từ] bánh nướng .


1 bình luận tuyệt vời !!!


Ngày 24/11/2020 Vào lúc 16 giờ.

BDMIN : hello

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!