Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp N + (으)로Ngữ pháp  N + (으)로

  1. Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả phương thức, phương cách làm việc gì đó
  2. Được dịch là "đến; hướng đến; về phía; về hướng" khi đứng sau địa điểm, nơi chốn.
  3. Được dịch là  “từ…sang…” nếu đi cùng 갈아타다, 갈아입다, 바꾸다 Ví dụ ( 베트남 돈으로 바꿀 거예요. (Tôi muốn đổi sang tiền Việt Nam.) 
  4. Được dịch  là "với tư cách”    Ví dụ | 는 신문사 특파원으로 서울에 왔어요. (Anh ấy đến Seoul với tư cách là đặc phái viên báo chí.)

Cách sử dụng N + (으)로

  • Không có patchim, hoặc phụ âm " ㄹ " thì chúng ta sẽ sử dụng 로. 
  • Có patchim sử dụng 으로.

Ví dụ 

406948
406949
406950
406958

406952
406953
406954
406955
406956
406957

Tham khảo : saigonvina.edu.com


Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + (으)로

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !