Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp N + 예요/이예요Đuôi câu N + 예요/이에요

  • Đuôi câu này có nghĩa là "Là"
  • Là đuôi câu kính ngữ thân thiện trong tiếng Hàn, mức độ kính ngữ thấp hơn 입니다

 Khi kết hợp với danh từ đuôi câu sẽ có hai dạng "-예요 và "-이에요". 

  1. "-예요" được sử dụng khi âm kết thúc của danh từ không có patchim. 
  2. "-이에요".  được sử dụng khi âm kết thúc của danh từ có patchim. 

Ví dụ 

406987
406988
406989
406990
406991


Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + 예요/이예요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !