Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp N + 예요/이예요

Đuôi câu N + 예요/이에요

  • Đuôi câu này có nghĩa là "Là"
  • Là đuôi câu kính ngữ thân thiện trong tiếng Hàn, mức độ kính ngữ thấp hơn 입니다

 Khi kết hợp với danh từ đuôi câu sẽ có hai dạng "-예요 và "-이에요". 

  1. "-예요" được sử dụng khi âm kết thúc của danh từ không có patchim
  2. "-이에요".  được sử dụng khi âm kết thúc của danh từ có patchim. 

Ví dụ 

406987
406988
406989
406990
406991Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!