Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 한테Ngữ pháp  N + 에게/한테/께


  •   에게/한테/께  đứng sau danh từ chỉ người, diễn tả đối tượng mà hành động hướng đến
  •   Dịch là "đến", "cho"
  •  에게 thường dùng trong văn viết, 한테 thường dùng trong văn nói, 께 dùng cho người có vai vế lớn (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô...)

Ví dụ cho ngữ pháp N + 에게/한테/께

406982
406983
406984
406985
406986


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 한테

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !