Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp N + 만

ngữ pháp  N + 만

  • đứng sau danh từ
  •  Ngữ pháp này được dịch là  "chỉ, mỗi"
  • 만 có thể thay thế cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ

406971
406972
406973
406974

 Kết hợp với tiểu từ 

Chúng ta có thể sử dụng cùng lúc 만 với các tiểu từ 이,은,을 để tạo thành 만이,만은,만을.

VÍ DỤ 

406975
406970Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!