Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp N + 도Ngữ pháp  N + 도


theo sau chủ ngữ hoặc tân ngữ để diễn tả sự liệt kê hoặc thêm vào,

Có thể dịch là "Cũng"


Ví dụ cho ngữ pháp N + 도

406959
406960
406961
406962
406963
406964

Hội Thoại 1

406965

Hội thoại 2

406966

Hội thoại 3

406967


 


Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + 도

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !