Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 지 마세요Ngữ pháp V-지 마세요

Ngữ pháp 지마세요 là phủ định của 으세요. 

có nghĩa  tiếng Việt là ‘đừng’. Dạng kính ngữ là 지 마십시오.


Ví dụ ngữ pháp  V-지 마세요

Hội thoại 1

407092
407093

Hội thoại 2

407094
407095

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 지 마세요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !