Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 줄래요Ngữ pháp Động từ + 어/아 줄래요?

Được gắn sau động từ hành động sử dụng để hỏi xem người nghe có thể làm hành vi nào đó để giúp người nói hay chủ thể thứ 3 không.

Chú ý : không thể dùng cho người lớn chỉ được dùng cho ngang mình hoặc nhỏ hơn hoặc thân thiết


Ví dụ ngữ pháp 어/아 줄래요

407081
407082
407083
407084

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 줄래요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !