Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 정도로Cấu trúc : (으)ㄹ 정도로

Cấu trúc này để diễn hành động ở mệnh đề sau diễn ra ở một mức độ tương đương với những gì được miêu tả ở mệnh đề trước
Thường sử dụng dưới hình thức (으)ㄹ 정도로 hoặc (으)ㄹ 정도이다.


Ví dụ cho cấu trúc

저는 베트남에서 한국 까지 BTS를 보러 갈 정도로 BTS를 좋아해요. 
Tôi thích BTS đến mức để gặp được BTS tôi đã từ Việt Nam sang Hàn Quốc.


쓰러질 정도로 배가 고파요
Tôi đói đến mức ngất xỉu.


'알아듣기 어려울 정도로 말이 빨라요

.Nói nhanh đến mức nghe khó hiểu.


: 다리는 다졌나고 들었는데 , 어때요?

Nghe nói chân bị thương , thế nào rồi?


: 걷기 힘들 정도로 아파요

 Đau đến mức việc đi lại cũng khó.


줄이 끊어질  정도로 잡아 당 기다

Nắm kéo đến mức dây muốn đứt ra


2 ) Cấu trúc tương tự

Cấu trúc : 으)ㄴ/는/(으)ㄹ 만큼

Xem thêm : Học tiếng hàn qua bài hát 죽을 만큼 아파

Cấu trúc này để diễn tả hành động hoặc trạng thái mô tả ở mệnh đề trước tương đương với trạng thái ở mệnh đề sau.

Khi kết hợp với danh từ thì cấu trúc này mô tả danh từ ở mệnh đề trước và mệnh đề sau cùng chung mức độ.

Ví dụ 

1. 배가 터질 만큼 불러요
No bụng như muốn vỡ tung
2. 그는 키가 기린 만큼 커요.
Anh ấy cao như hưu cao cổ 


CẤU TRÚC: DANH TỪ + 만 하다

Cấu trúc này được sử dụng với danh từ, số lượng, con số nhằm so sánh với hai vật, hai việc có số lượng, kích thước hay mức độ tương đương nhau.

Ví dụ
1. 옆집 개는 송아지 크기 만 하다.
Con chó nhà bên cạnh to như con bê
2. 아 무리 좋은 곳에 살아도 고향만 한 곳은 없다.
Dù có nơi sống có tốt thế nào thì không đâu bằng quê hương


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 정도로

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !