Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp 으면

ngữ pháp V/A + 으면/면

  •  Ngữ pháp diễn tả điều kiện và kết quả của một sự việc nào đó
  • Được dịch là nếu...thì... 

Sử dụng

  1. Động từ và tính từ không có 받침 + 면.
  2. Động từ và tính từ có 받침 + 으면
  3. Danh từ có 받침 + 이라면.

Ví dụ ngữ pháp V/A + 으면/면

406943
406944
406945
406946
406947

 

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 으면 Nếu ... thì

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 받침 [Danh từ] giá đỡ, vật kê, vật chống .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!