Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp 에서

Cấu trúc N + 에서


- Trợ từ 에서 đứng sau động từ chỉ nơi chốn
- N + 에서 được dùng trong 2 ngữ cảnh
- Được dịch là "Ở" khi câu kết thúc bằng động từ hành động

(không phải động từ di chuyển) như ăn, uống, tập thể dục... để diễn tả nơi mà hành động diễn ra

Ví dụ
저는 집에서 밥을 먹어요

Tôi ăn cơm ở nhà


우리 언니 도서에서 책을 읽어요

Chị tôi đọc sách ở thư viện


- Được dịch là "Từ" khi câu kết thúc bằng hành động di chuyển như xuất phát, đến từ, lấy ra..., để diễn tả nơi mà hành động xuất phát
 저는 베트남에서 왔어요

Tôi đến từ Việt Nam


버스가 벤탄 시장 장류장에서 출발어요

Xe bus này xuất phát từ trạm xe bus chợ Bến Thành

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 에서 Ở, tại, từ

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 출발하다 [Động từ] xuất phát .
2 ) 베트남 [Danh từ] Việt Nam .
3 ) 도서관 [Danh từ] thư viện .
4 ) 버스 [Danh từ] xe buýt .
5 ) 출발 [Danh từ] ga xuất phát, ga khởi hành .
Hán hàn
6 ) 시장 [Danh từ] chợ .
Hán hàn
7 ) 도서 [Danh từ] hòn đảo, đảo .
8 ) 시장 [Danh từ] thị trưởng .
Hán hàn
9 ) 언니 [Danh từ] chị gái (ᄋ...) .
10 ) 도서 [Danh từ] sách .
11 ) 우리 [Danh từ] chúng tôi .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!