Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 야 하다Ngữ pháp  아/어야 하다

Nghĩa : "Phải "

Một số chú ý về ngữ pháp 아/어야 하다

  1. Sử dụng cùng với động từ và tính từ.
  2. Động từ hay tính từ kết thúc bằng ㅏ, ㅗ dùng -아 야 하다’
  3. Có thể sử dụng 되다 thay cho 하다 ( Dùng 되다 mức độ phải thực hiện lớn hơn. )

Ví dụ ngữ pháp  아/어야 하다

407106
407107
407108
407109
407110
407111

 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 야 하다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !