Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 안+ V/ACấu trúc 안+ V/A


- Ngữ pháp phủ định động từ/tính từ trong tiếng Hàn
- Được dịch là không
- Được sử dụng đa số trong văn nói


Ví dụ
오늘 학교에 안 가요

Hôm nay tôi không đi đến trường


날씨가 추워요

Thời tiết không lạnh


Chú ý

Động từ kết thúc bằng gốc 하다 , 안 đứng trước 하다


엄마가 요리 해요

 Mẹ tôi không nấu ănBài tập đặt câu với ngữ pháp 안+ V/A

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !