Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 면서Cấu trúc -(으) 면서

1/ Ý nghĩa thứ nhất của cấu trúc -(으) 면서   là 'trong khi/ trong lúc' (‘during/while’) diễn tả hai hành động diễn ra ở cùng thời điểm. 


밥을 먹으 면서 TV를 봤어요.
Tôi đã xem Tivi trong lúc ăn.

음악을 들으 면서 공부를 해요.
Tôi học trong khi nghe nhạc.

요리를 하 면서  많이 먹어요.
Tôi ăn rất nhiều trong lúc đang nấu ăn.

인터넷을 하 면서 길을 걸으면 안 돼요.
Bạn không nên đi bộ trong khi đang sử dụng internet.

운전하 면서  핸드폰을 보지 마세요. 정말 위험해요.
Đừng xem điện thoại của bạn trong khi đang lái xe. Nó rất nguy hiểm.

제 아내는 자 면서 이 야기를 해요. 
Vợ của tôi nói chuyện(nói mơ) trong khi cô ấy đang ngủ.

그 사람이 울 면서 말했어요. 
Người ấy đã vừa nói chuyện vừa khóc.
 
 

2/ Ý nghĩa thứ hai là 'song, vậy mà, tuy nhiên, mặc dù, thế nhưng ' (‘yet, though’) mà hai hành động đối lập xảy ra ở cùng thời điểm.

Ví dụ cấu trúc 으 면서


돈이 없으 면서 돈이 있는 것 처럼 행동합니다. 
Ai đó hành động như mình là kẻ có tiền vậy mà người ấy chả có 1 xu dính túi.

아무것도 모르 면서 다 아는 것 처럼 말하지 마세요. 
Đừng nói như bạn biết mọi thứ, mặc dù bạn chả biết điều gì cả.

요리는 안 하 면서 먹기 만 해요. 
Ai đó chỉ biết ăn mặc dù chả (động tay) nấu nướng gì cả.

Ví dụ cấu trúc (으) 면서  

나는 거리를 걸어 다니 면서  이곳저곳 구경을 했다.
Tôi đi dạo quanh phố và nhìn xung quanh.

나는 살 면서 실패를 거듭했고 따라서 성공할 수 있었다.
Tôi đã sống và thất bại nhiều lần, vì vậy tôi đã có thể thành công.

오늘따라 아버지께서 주시는 용돈이 죄송하 면서 또 더 고맙게 느껴졌다.
Hôm nay, tôi cảm thấy biết ơn nhiều hơn về trợ cấp của cha tôi.

지수는 친구와 전화를 하기도 하고 신문을 보기도 하 면서  주말을 보냈다.
Jisoo dành cuối tuần với bạn của cô ấy trên điện thoại và đọc báo.

잘 알지도 못하 면서 아는 체하지 마!
Đừng giả vờ biết mà không biết!

후회할 줄 알 면서 저질러 버리는 일들이 있다.
Có những điều bạn làm mà bạn biết bạn sẽ hối tiếc

승규는 추위에 떨 면서  자리를 뜰 생각은 하지 않았다.
Seunggyu không nghĩ đến việc rời khỏi phòng trong khi run rẩy trong giá lạnh.

가: 우리 우정은 영원할 거야!
A: Tình bạn của chúng tôi sẽ là mãi mãi!

나:  그러면서 만날 나한테 거짓말이냐?
Tôi: Nhưng bạn đang nói dối tôi?

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 면서

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !