Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 면 되다Cấu trúc : (으)면 되다


Động từ/Tính từ+ (으)면 되다


1. Thể hiện việc những thứ khác là không cần thiết nếu chỉ cần hoàn cảnh hay thực tế nào đó được thỏa mãn.


가: 학교에 9시 까지 가야 해요?
Đến 9 giờ là phải có mặt ở trường đúng không nhỉ?
나: 아니오, 10시 까지만 오면 돼요.
Không phải đâu, chỉ cần đến trước 10h là được.
가: 서류에 주소도 써야 해요?
Phải viết địa chỉ lên hồ sơ không ạ?
나: 아니요, 전화 번호만 쓰면 돼요.
Không đâu, chỉ cần viết số điện thoại thôi là được.

2. Nếu phía trước đi với danh từ dùng dạng ‘(이)면 되다’


가: 도서관은 한국 학생만 이용할 수 있어요?
Thư viện chỉ có học sinh Hàn Quốc mới có thể dùng à?
나: 아니요, 우리 학교 학생이면 돼요.
Không, chỉ cần là học sinh trường chúng ta là được/

3. Trường hợp bất quy tắc biến đổi tương tự bên dưới.


이것만 만들면 돼요. ( 만 들다)
Chỉ cần làm cái này là được
여기에서 조금만 더 걸으면 돼요. ( 걷다)
Đến đây chỉ cần đi bộ thêm một chút nữa là được (là đến đích)
설탕을 넣고 저으면 돼요. ( 젓다)
Bỏ thêm đường rồi khuấy lên là được.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 면 되다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !