Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 려고 하다Cáu trúc V + (으)려고 하다


Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới 

엄마: 얘들아, 이번 주 일 요일이 할 아버지 생신이야.
Mấy đứa à, chủ nhật tuần này sẽ là sinh nhật ông nội đó.
지호: 알아요. 선물도 벌써 생각했어요.
Con biết rồi, con cũng đã nghĩ đến món quà nào đó rồi.
엄마: 그래? 무슨 선물을 사려고 하니?
Vậy à? Dự định mua quà gì thế?
지호: 저는 백화점에 가서 멋진 등산 모자를 사려고 해요.
Con đã đến bách hóa và dự định mua 1 chiếc mũ leo núi thật phong cách.
엄마: 그래, 지나도 생각한 것이 있니?
Được đó. Jina cũng đã có suy tính rùi chứ?
지나: 저는 재미있는 책을 선물하려고 해요.
Con định mua một cuốn sách thật hay làm quà.
엄마: 책?그래, 그거 좋은 생각이야.
Sách ư? được, cái đó cũng là ý hay.
Vậy thì, anh hai! Một chút nữa sau khi làm xong bài tập, chúng ta cùng nhau đi mua quà cho ông nội chứ?
지나: 그럼, 오빠! 이따가 숙제 끝난 후에 나랑 같이 할 아버지 선물 사러 갈래?
지호: 그래!
Okay, được thôi 

1. Gắn vào động từ để biểu hiện ý đồ của hành vi, thể hiện một dự định hay kế hoạch nào đó. Có nghĩa tương đương với tiếng Việt là “định (làm)”, “muốn (làm)”.


주말에 놀이 공원에 놀러 가려고 해요.
Cuối tuần tôi định đi đến công viên trò chơi để vui chơi.
이따가 친구와 같이 도서관에서 곳부하려고 해요.
Tôi định một chút nữa sẽ cùng người bạn học bài ở thư viện.


2. -려고 하다 được gắn vào gốc động từ kết thúc bởi nguyên âm hoặc phụ âm ㄹ


뭘 사려고 해요?
Bạn dự định mua gì đó?
친구를 마나려고 해?
Định đi gặp bạn à?
케이크를 만들려고 해요.
Tôi định làm bánh kem.
 
-으려고 하다 được gắn vào đuôi động từ kết thúc bởi phụ âm
점심에는 비빔밥을 먹으려고 해요.
Trưa nay tôi định làm bibimpap.
문을 닫으려고 해요.
Tôi định đóng cửa
 

3. Đằng sau -(으)려고 하다 có thể lược bỏ ‘하다’. Sau khi lược bỏ ‘하다’, đằng sau ‘-(으)려고’ nếu thêm ‘요’sẽ trở nên trang trọng, kính trọng hơn ( 높임 말이 된다)


예) 가려고 하다 -> 가려고. / 가려고요.
입으려고 하다 -> 입으려고. / 입으려고요.
 
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 려고 하다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !