Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 래요Ngữ pháp V- (으)래요

Nghĩa :  yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó 


Ví dụ

Hội thoại 1 

407115
407116

407117
407118
407119
407120

Trường hợp phủ định kết hợp với ‘지 말다’

Ví dụ 

407121
407122

Trường hợp gián tiếp

407123
407124


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 래요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !