Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng
ngữ pháp V- (으)래요

Nghĩa :  yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó 


Ví dụ

Hội thoại 1 

407115
407116

407117
407118
407119
407120

Trường hợp phủ định kết hợp với ‘지 말다

Ví dụ 

407121
407122

Trường hợp gián tiếp

407123
407124

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 래요 Cấu trúc này được dùng khi truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 말다 [Động từ] cãi cọ, tranh cãi, đôi co .
2 ) 말다 [Động từ] khuấy, chan, trộn .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!