Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 데요Ngữ pháp 데요

Được gắn sau động từ  để:

  • Từ chối đề nghị của đối phương một cách nhẹ nhàng
  • Xem xét phản ứng của người nghe. 
  • Phản bác một cách nhẹ nhàng.

Ví dụ ngữ pháp 데요

Hội thoại 1

407097
407098

Hội thoại 2

407099
407100

Hội thoại 3

407101
407102
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 데요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !