Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 는 중이다Ngữ  pháp 는 중이다


  1. Đứng sau động từ thể hiện một thời điểm trong quá trình của hành động nào đó đang được tiến hành, tương ứng với nghĩa tiếng Việt là “đang…, đang trong quá trình…”.

  2. Với trường hợp thời gian xuất hiện hành động là quá khứ thì dùng dạng ‘는 중이었다’.

  3. Khi sử dụng cùng với danh từ thì dùng dạng ‘중이다’.


Ví dụ ngữ  pháp 는 중이다

407203
407204
407205

Ví dụ khi đi với danh từ 

407206
407207
407208

 


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는 중이다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !