Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 는 동안Ngữ pháp 는 동안

Có thể dịch là : "Trong lúc, trong khi "

Động từ + 는 동안
Danh từ + 동안

1. Đứng sau động từ để thể hiện ý nghĩa “trong lúc”. 

407209
407210
407211

2. Có thể sử dụng cùng với ‘ 없다, 있다’.

407212
407213
407214

3. Khi sử dụng cùng với danh từ chỉ thời gian hay thời điểm thì dùng dạng ‘ 동안’.

407215
407216

Ví dụ khác cho ngữ pháp  는 동안

407217
407218
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는 동안

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !