Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp cao cấp/

Ngữ pháp 끝에

ngữ pháp V + 은/ㄴ 끝에

Nghĩa : cuối cùng, kết cục

Lưu ý về ngữ pháp :

  1. Thường đi với  các từ như  결국, 마침, 드디어..
  2. Khi hồi tưởng về quá khứ dùng dạng ‘ 끝에’.

Ví dụ ngữ pháp V + 은/ㄴ 끝에

407112
407113
407114

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 끝에 cuối cùng, kết cục
2 ) Xem chi tiết

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 마침내 [Danh từ] cuối cùng, kết cục(→드디어,결국2) .
2 ) 드디어 [Danh từ] cuối cùng thì..., kết cuộc thì...(→결국2,마침내) .
3 ) 마침 [Danh từ] đúng lúc, vừa khéo .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!