Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 까지Danh từ +   까지


1. Thể hiện sự kết thúc, sau cùng, cuối cùng, tận cùng của 1 địa điểm hay thời gian.


아침 부터 저녁 까지 일 만 했어요.
Tôi đã chỉ làm việc từ sáng đến tận tối.
학교에서 집 까지 걸어서 10분쯤 걸려요.
Tôi mất khoảng 10 phút để đi bộ từ trường về nhà.
지하철역으로 아침 9시 까지 오세요.
Hãy đến ga tàu điện ngầm trước 9 giờ sáng nhé.

2. Thông thường khi được dùng kết hợp với ‘에서’ thì thể hiện sự kết thúc và bắt đầu của địa điểm (phạm vi từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc của một hành động hay một trạng thái nào đó).


Và khi được dùng với ‘ 부터’ thì thể hiện sự kết thúc và bắt đầu của thời gian ( 부터 là tiểu từ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “từ”, biểu hiện thời điểm bắt đầu của một sự việc nào đó.
서울에서 부산 까지 가차로 몇 시간쯤 걸려요?
Tốn khoảng bao nhiêu thời gian để đi tàu từ Seoul đến Busan vậy?
우리는 매일 9시 부터 1시 까지 한국어를 공부해요.
Hàng ngày chúng tôi học tiếng Hàn từ 9h đến 1h (chiều).

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 까지

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !