Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 기를 바라다





Động từ + 기를 바라다


1. Là hình thái của ‘기+를+ 바라다’ biểu hiện nghĩa mong muốn, kỳ vọng (sự cầu chúc, mong muốn cho đối tượng được đề cập ở phía trước đạt được điều gì, trở nên, trở thành như thế nào đó hoặc trông mong nhờ cậy việc gì đối với đối tượng đó). Nó tương đương với nghĩa “mong rằng…, hy vọng rằng…” trong tiếng Việt.Nó thường được sử dụng trong văn nói và trong bối cảnh giao tiếp chính thức, trang trọng, nghi thức.

모든 일이 다 잘 되기를 바랍니다.
Mong rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.
동창 사람들이 많이 참석하기 바랍니다.
Hy vọng rằng mọi người tham gia hội đồng môn thật đông đủ.
빨리 회복 시기 바랍니다.
Mong rằng anh sớm bình phục.

2. ‘ 건강하다, 행복하다’ tuy là tính từ nhưng có thể kết hợp với ‘기를 바라다’ thành dạng ‘ 건강하(시)기를 바라다, 행복하(시)기를 바라다’ được dùng rất nhiều.

새해에도 건강 시기를 바랍니다.
Cầu chúc năm mới mạnh khỏe.
더욱 행복 시기를 바랍니다.
Chúc (bạn) ngày càng hạnh phúc hơn nữa.

3. Trong ‘기를 바라다’ có thể giản lược ‘를’.

새로운 환경 빨리 적응하기를 바랍니다.
=새로운 환경 빨리 적응하기 바랍니다.
Mong rằng (bạn) nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới.

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 행복하다 [Tính từ] hạnh phúc .
2 ) 건강하다 [Tính từ] khoẻ mạnh .
3 ) 바라다 [Động từ] nhìn chằm chằm, nhìn đăm đăm, nhìn thẳng .
4 ) 더욱더 [Danh từ] more and more, càng ... càng .
5 ) 동창회 [Danh từ] gặp mặt bạn cùng lớp .
6 ) 모든 tất cả, toàn bộ .
7 ) 빨리 [Phó từ] nhanh .
8 ) 새해 [Danh từ] năm mới .
9 ) 사람 [Danh từ] người (ᄉ...) .
10 ) 시기 [Danh từ] thời kỳ .
Hán hàn
11 ) 환경 [Danh từ] nhân viên vệ sinh công cộng .
Hán hàn
12 ) 행복 [Danh từ] hạnh phúc .
Hán hàn
13 ) 많이 [Danh từ] nhiều (...이) .
14 ) 적응 [Danh từ] sự thích ứng .
Hán hàn
15 ) 참석 [Danh từ] tham dự, có mặt .
16 ) 회복 [Danh từ] phòng hồi sức, phòng hậu phẫu .
Hán hàn
17 ) 더욱 [Danh từ] càng .
18 ) 건강 [Danh từ] sức khoẻ .
19 ) 시기 [Danh từ] thời kỳ, thời điểm .
20 ) 시기 [Danh từ] thời khắc, thời cơ .
21 ) 동창 [Danh từ] hội đồng môn, hội bạn học cùng trường .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!