Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 고 싶다Cấu trúc V + 고 싶다


Nghe và dịch thử đoạn hội thoại bên dưới !-


 
 
지나: 엄마, 오늘 저녁 메뉴는 뭐예요?
엄마: 글쎄,뭐 먹고 싶어?
지호: 저는 김치 찌개 먹고 싶어요.
지나: 엄마, 저는 피자 먹고 싶어요.
엄마: 오늘은 김치 찌개 먹고 피자는 내일 먹어.
지나: 엄마는 오빠만 좋아해.
엄마: 지나야

1. Trong câu trần thuật (tường thuật) nó thể hiện thứ mà người nói muốn, còn trong câu nghi vấn nó dùng để hỏi thứ mà người nghe muốn.


저는 빨리 집에 가고 싶어요.
Tôi muốn đi về nhà thật nhanh
 
방학에 고향에 가고 싶어요.
Tôi muốn đi về quê vào kỳ nghỉ.
 
고향에 가서 고향 음식을 먹고 싶어요.
Tôi muốn về quê và ăn những món ăn quê hương.
 
저는 시험에서 일등을 하고 싶어요.
Tôi muốn đứng thứ nhất trong kỳ thi
 
유리 씨, 이번 방학에 뭐 하고 싶어요?
Yu-ri à, kỳ nghỉ lần này cậu muốn làm gì?

** Trong trường hợp dùng với ngôi thứ 3 (là một người khác được nhắc đến) thì cả trong câu hỏi hay câu tường thuật sẽ đều dùng dạng ‘고 싶어하다’. Hãy cùng xem một vài ví dụ bên dưới để thấy rõ hơn.

엄마: 지나야, 지호도 여행가고 싶어하니?
Mẹ: Jina à, Jiho cũng muốn đi du lịch chứ?
지나: 그럼요. 오빠도 가고 싶어해요.
Jina: Vâng, dĩ nhiên rồi. Anh hai cũng muốn đi mà.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 고 싶다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !