Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 게요Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới:
엄마: 지나야, 할 아버지 댁에 심부름 좀 다녀올래?
지나: 무슨 심부름이에요?
엄마: 이 과일 좀 드리고 와.
지나: 네, 지금 갈게요.
( 할 아버지 댁)
지나: 할 아버지, 과일 드세요.
할 아버지: 그래, 고마워. 지나야, 주스 마실래?
지나: 네, 마실게요. 감사합니다.

Biểu hiện -(으)ㄹ 게요


1. Đây là biểu hiện thể hiện ý chí của người nói hoặc thể hiện như một lời hứa hẹn đối với người nghe.

내일 저화할게요.
Ngày mai tôi sẽ gọi điện.
다음에 놀러 갈게요.
Tôi sẽ đi chơi vào lần tới.
 

2. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình huống mà nó cũng được sử dụng bởi ý nghĩa “một sự xin phép nhẹ nhàng’

창문 좀 열게요.
Tôi sẽ đóng cửa sổ (nhé).

이 가위 좀 쓸게요
Tôi sẽ dùng chiếc kéo này (nhé).
 

3. Trong khi viết bạn nên lưu ý để không bị viết nhầm thành ‘-(으)ㄹ 께’ theo những gì đã nghe.


예) 나 먼저 갈께. (X)
내가 과자 먹을께. (X)


1. Khi dùng trong câu nghi vấn nó là biểu hiện dùng để hỏi, xác nhận về ý định, dự định, lựa chọn của người đối thoại (người nghe), còn trong câu trần thuật thì nó thể hiện ý định, lựa chọn hay ý chí của người nói.
저 지금 집에 갈래요. Tớ bây giờ sẽ về nhà

가: 뭐 마실래요? Cậu muốn uống gì đây?
나: 우유 마실래요. Tớ sẽ uống sữa

2. Biểu hiện này chỉ nên sử dụng trong các mối quan hệ gần gũi, những người bạn bè thân cận hay những người có vị trí, cấp bậc thấp hơn mình (trong gia đình, công việc, xã hội…). Với những người nhiều tuổi hơn hay bề trên thì nên sử dụng dạng kính ngữ ‘-(으)실래요?’

언니: 같이 쇼핑 갈래? (O) Đi shopping không?
동생: 응, 좋아! Ừ, được đó

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 게요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !