Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 게 어때Ngữ Pháp ĐT-는 게 어때(요)?


  • Dùng khi đưa người khác lời khuyên, đề án nào đó. So với câu mệnh lệnh ...세요 thì câu này mang tính chất nhẹ nhàng hơn. 
  • Nghĩa: "Làm (thử đi) xem sao"...

VÍ DỤ


쓰기 연습을 많이 하는 게 어때요
Bạn thử luyện viết nhiều đi xem sao

407024

407025
407026
407027

좀 조용히 하는 게 어때요

Làm ơn trật tự một chút được không

**Đuôi câu này cũng có ý nghĩa giống đuôi câu (지 그래요) 


TAG ::


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 게 어때

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !