Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 게 어때

ngữ pháp ĐT-는 게(요)?


  • Dùng khi đưa người khác lời khuyên, đề án nào đó. So với câu mệnh lệnh ...세요 thì câu này mang tính chất nhẹ nhàng hơn. 
  • Nghĩa: "Làm (thử đi) xem sao"...

VÍ DỤ


쓰기 연습 많이 하는 게
Bạn thử luyện viết nhiều đi xem sao

407024

407025
407026
407027

조용히 하는

Làm ơn trật tự một chút được không

**Đuôi câu này cũng có ý nghĩa giống đuôi câu (지 그래요


TAG ::

Bài tập ngữ pháp 게 어때

Câu 1

Tìm ngữ pháp khác nghĩa trong 4 ngữ pháp sau :

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 래요 Cấu trúc này được dùng khi truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó
2 ) 세요 Hãy
3 ) trong khi

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 조용히 하다 [Động từ] giữ yên lặng .
2 ) 조용히 [Phó từ] một cách yên lặng .
3 ) 연습 [Danh từ] luyện tập, thực tập, thực hành, rèn luyện .
4 ) 많이 [Danh từ] nhiều (...이) .
5 ) 어때 [Danh từ] what do you think? .
6 ) 연습 [Danh từ] sự luyện tập, sự tập luyện .
Hán hàn


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!