Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 게 마련이다

Ngữ pháp Động từ/Tính từ + 게 마련이다


가다-> 가게 마련이다, 먹다->먹 게 마련이다
예쁘다->예쁘 게 마련이다, 춥다->춥 게 마련이다

1. Kết hợp sau động từ, tính từ biểu hiện nghĩa một việc nào đó hoặc một trạng thái nào đó xảy ra là đương nhiên, dĩ nhiên. Cấu trúc này tương đương với biểu hiện “chắc chắn là…, đương nhiên là…” trong tiếng Việt.

사람 누구 늙게 마련입니다.
Con người đương nhiên là ai cũng sẽ già đi
시간이 지나면 사회 변하고 사람도 변하 게 마련이다.
Khi thời gian trôi đi thì đương nhiên xã hội cũng biến đổi và con người cũng thay đổi.
습도가 높으면 불쾌 수도 높게 마련이 지요.
Khi độ ẩm tăng cao đương nhiên là mức độ không thoải mái cũng lên cao.
-불쾌지수 Chỉ số không thoải mái (chỉ số cho biết mức độ không thoải mái, mức độ tâm trạng xấu của cơ thể con người)

2. Có biểu hiện tương tự là -기 마련이다

살다 보면 힘들 일이 생 기기 마련이다.
= 살다 보면 힘들 일이 생기 마련이다.
Nếu còn sống thì dĩ nhiên còn nảy sinh những việc khó khăn.

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 보다 hơn

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 마련이다 [Danh từ] đương nhiên, hiển nhiên .
2 ) 예쁘다 [Tính từ] xinh đẹp .
3 ) 변하다 [Động từ] biến, thay đổi, trở nên, khác đi .
4 ) 누구나 [Danh từ] ai cũng thế, mọi người .
5 ) 춥다 [Tính từ] lạnh .
6 ) 살다 [Động từ] thổi mơn man, thổi vi vu .
7 ) 가다 [Động từ] đi .
8 ) 먹다 [Động từ] ăn .
9 ) 보다 [Động từ] nhìn, xem .
10 ) 먹다 [Động từ] điếc (tai) .
11 ) 사람 [Danh từ] người (ᄉ...) .
12 ) 불쾌 [Danh từ] sự bực mình, sự khó chịu .
13 ) 가게 [Danh từ] cửa tiệm, cửa hàng .
14 ) 습도 [Danh từ] độ ẩm .
15 ) 생기 [Danh từ] sinh khí, sức sống .
Hán hàn
16 ) 누구 [Danh từ] ai .
17 ) 수도 [Danh từ] thủ đô .
Hán hàn
18 ) 기기 [Danh từ] máy móc thiết bị .
Hán hàn
19 ) 시간 [Danh từ] khoảng thời gian .
Hán hàn
20 ) 사회 [Danh từ] trang xã hội .
Hán hàn
21 ) 수도 [Danh từ] thủ đô .
Hán hàn
22 ) 마련 [Danh từ] maru; đỉnh, ngọn .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!