Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 것 같다Ngữ pháp  Động từ + 는 것 같다

Nghĩa : "hình như, giống như "


1. Sử dụng khi phỏng đoán việc ở hiện tại sau khi nghe ngóng hay xem xét tình hình thực tại.

407219
407220
407221

2. Sử dụng khi biểu hiện một cách cách nhẹ nhàng, ôn hòa hơn suy nghĩ của người nói về một việc nào đó đã phát sinh ở hiện tại.

407226
407223

3. Nếu phía trước đi với danh từ thì sử dụng dưới dạng ‘인 것 같다’.

407227
407225

 


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 것 같다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !