Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp cao cấp ~어서야/아서야/여서야 어디 ~ 겠어요?CẤU TRÚC ~어서야/아서야/여서야 어디 ~ 겠어요? 


Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh rằng trong tình huống như ở vế phía trước thì nội dung trong vế sau tuyệt đối sẽ không xảy ra.


Ví dụ

돈이 없 어야 어디 옷을 살 수 있겠니?

Nếu không có tiền thì lấy đâu ra mà có thể mua được áo?


운동하지 않아서야 어디 건강에 좋아질 수 있겠어요?

Không chịu tập thể dục thì lấy đâu ra mà sức khỏe tốt nên được?


노력하지 않아서 어디 성공할 수 있겠지?

Không cố gắng thì lấy đâu ra mà có thể thành công được chứ?Bài tập đặt câu với ngữ pháp ~어서야/아서야/여서야 어디 ~ 겠어요?

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !