Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp cao cấp 지언정Ngữ pháp : V/A + 을지언정/ㄹ지언정


1. Được gắn vào thân tính từ hay động từ hành động dùng để đưa ra giả định tình huống mang tính cực đoan để nhấn mạnh nội dung trái ngược của vế sau. Được dùng chủ yếu ở thể văn nói.

난 굶어 죽을지언 정 다른 사람한테서 빚을 지기는 싫어.
Dù có chết đói đi nữa nhưng tôi ghét việc mang nợ người khác.
평생 혼자 살지언정 좋아하지도 않는 사람과 결혼하지는 않을 거예요.
Dù có sống một mình cả cuộc đời nhưng tôi sẽ không kết hôn với người mà tôi không thích.
이념과 사상은 다를지언정 우리가 한 민족이라는 사실에는 변함이 없다.
Dù ý niệm và tư tưởng có khác nhau nhưng không thể thay đổi sự thật rằng chúng ta là một dân tộc.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 지언정

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !