Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp cao cấp/

Ngữ pháp 바에야

ngữ pháp 바에야


Nghĩa ; thà rằng còn hơn.

Bài tập ngữ pháp 바에야

Câu 7

서로의 관계를 지속시킬 수 있는 ( ) 먼저 화해를 청하는 방법뿐이다.

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 바에야 thà rằng còn hơn.


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!