Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp cao cấp/

Ngữ pháp 다마는

ngữ pháp 다마는


Ngữ pháp liên kết dùng khi công nhận vế trước và nói thêm về nội dung trái ngược điều đó hoặc không có liên quan với điều đó.

Có thể dịch là mặc dù... nhưng


나: 내가 도움이 될지는 모르겠다마는 일단 도와줄게.  
가: 혹시 시간이 있으면 내 과제를 좀 도와줄래?  
세상에 쉬운 일이 없다마는 자녀를 키우는 것은 할수록 어렵다.  
내일 경기에 최선을 다해 보겠다마는 상대가 워낙 강해 자신은 없다

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 다마는 mặc dù... nhưng
2 ) 으면 Nếu ... thì
3 ) 수록 càng…, càng…


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!