Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 다고 해도

Cấu trúc ~는다고/ㄴ다고 / 다고 해도 (dù có nói là…thì…)

Cấu trúc này được sử dụng để nói rằng nên làm gì đó dù có gặp sự cản trở ở vế đầu.

Động từ có patchim dùng ~는 다고 해도, không có patchim dùng 다고 해도

Tính từ dùng 다고 해도

Danh từ dùng không có patchim dùng 라고 해도, có patchim dùng 라고 해도


Ví dụ


가: 요즘 너무 바빠서 부모 전화도 못 드려요.

A: Dạo này vì quá bận nên tôi không thể gọi điện về cho bố mẹ


나: 아 무리 바쁘다고 해도 부모께는 가끔 전화 연락을 드려야지요.

B: Dù có nói là bận thế nào đi chăng nữa thì thỉnh thoảng cũng phải gọi cho bố mẹ chứ.


가: 친한 친구니까 제가 무슨 일을 해도 이해지요?

A: Vì là bạn thân nên dù có làm gì thì cũng sẽ hiểu được nhỉ?


나: 친한 친구라고 해도 이해 못하는 일도 있어요.

B: Dù có nói là bạn thân đi chăng nữa nhưng cũng có việc mà không thể hiểu được.


ngữ pháp có thể thay thế -아/어 봤자 

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
2 ) 라고 하다 gọi là
3 ) 다고 하다 Lời nói gián tiếp
4 ) 봤자 có... thì cũng..., dù có... thì cũng…
5 ) 다고 Cách nói gián tiếp trong tiếng hàn
6 ) 지요 Nhỉ? Chứ?
7 ) 니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 이해되다 [Động từ] được chuyển dịch, được chuyển đổi .
2 ) 이해하다 [Động từ] hiểu, thông cảm.#eee hey i understand it .
3 ) 바쁘다 [Tính từ] giòn .
4 ) 못하다 [Tính từ] không thể làm được .
5 ) 친하다 [Tính từ] thân, thân thiết .
6 ) 부모님 [Danh từ] bố mẹ .
7 ) 무슨 gì .
8 ) 너무 [Phó từ] quá .
9 ) 이해 [Danh từ] quan hệ lợi hại .
Hán hàn
10 ) 부모 [Danh từ] phụ mẫu, cha mẹ, ba má .
Hán hàn
11 ) 연락 [Danh từ] liên lạc .
Hán hàn
12 ) 전화 [Danh từ] điện thoại .
Hán hàn
13 ) 이해 [Danh từ] hiểu, nhận ra .
14 ) 무리 [Danh từ] con số vô lí, điều vô lí .
Hán hàn
15 ) 친구 [Danh từ] bạn, bạn bè .
Hán hàn
16 ) 요즘 [Danh từ] gần đây, dạo gần đây, dạo này .
17 ) 가끔 [Danh từ] thỉnh thoảng .
18 ) 무리 [Danh từ] đám, bầy .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!