Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp cao cấp 기 십상이다Ngữ pháp 기 십상이다


1. Gắn vào sau các động từ, thể hiện tình huống được biểu thị bởi động từ đứng trước cấu trúc này sẽ dễ dàng xảy ra hoặc khả năng xảy ra lớn mà không có ngoại lệ nào. Lúc này để thể hiện tính khả thi thì thường chỉ sử dụng với những việc sẽ nảy sinh về sau. Chủ yếu dùng trong các tình huống phủ định, tiêu cực. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “sẽ dễ dàng…


충동구매를 하면 나중에 후회하기 십상이다.
Nếu mua hàng một cách ngẫu hứng thì về sau sẽ dễ dàng hối hận.
공부를 그렇게 안 하면 시험에 떨어지기 십상이다.
Nếu cứ lười học như thế này thì sẽ rất dễ thi rớt (thi trượt).
그렇데 말을 안 듣다가는 부모님께 야단맞기 십상이야.
Nếu cứ không nghe lời như thế này bố mẹ sẽ mắng nhiếc cho mà coi.

2. Thường xuyên sử dụng kết hợp với các biểu hiện mang ý nghĩa điều kiện như ‘(으)면, 다가는(nếu cứ),…’


현금을 많이 가지고 다니면 도둑맞기 십상이다.
Nếu mang đi theo quá nhiều tiền mặt thì sẽ rất dễ bị trộm.
이렇게 높은 구두를 신고 다니다가는 넘어지기 십상이야.
Nếu cứ đi lại với đôi giày cao như thế này sẽ rất dễ bị ngã.
모르는 것을 아는 척했다가는 망신당하기 십상이다.
Nếu cứ giả vờ biết những thứ không hề biết thì sẽ rất dễ bị mất thể diện.

3. Cấu trúc-기 십상이다 có thể dùng thay bằng -기가 쉽다.


Ví dụ do bạn Nguyễn Thị Tươi  thêm :

경험이 많이 없으면 중요한일을 서두르게 결정하지말고 그렇지 않으면 후회하기 십상이다./ 후회하기가 쉽 습니다.
Nêu khoogn có nhiều kinh nghiệm thì đừng vội vã làm những việc quan trọng. Và nếu không  bạn sẽ phải hối hận.

Ví dụ thêm bởi  Haeng Seagull :

자신 할 수 없다는 생각을 가지면 절망에 빠지기 십상입니다 그래서 그런기에 죽을 때까지 자신의 꿈을 이루고 싶은 마음을 담아야 됩니다
Nếu cứ suy nghĩ mình không thể thì rất dễ rơi vào tuyệt vọng, vì vậy dù đến chết chúng ta cũng phải lấp đầy ham muốn thực hiện ước mơ của mình

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 기 십상이다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !