Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp cao cấp 걸 그랬다Ngữ pháp 걸 그랬다


Sử dụng khi cảm thấy hối tiếc hoặc hối hận về một việc nào đó mà mình không làm được. Có thể rút gọn thành (으)걸요


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 걸 그랬다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !