Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

File nghe trong bài

[정치] 북한 "아시안 게임 참가 재검토"...비용지원 요구 

Triều Tiên xem xét lại việc tham gia Đại hội thể thao châu Á … yêu cầu hỗ trợ chi phí.(SBS8뉴스|2014.7.18)

Dịch bởi : Linh Rin


 

어제(17일) 북한 인천 아시안 게임 참가 관련한 남북 실무협상이 결렬된데 대해서 북측 남쪽 책임라면 대회에 불참할 수도다고 경고했습니다. 돈 얘기부터 시작해서 이것저것 해달라는 너무 많아서 정부 국제관례를 따르자고 한 건데 이게 마음에 안 드니까 발끈한 겁니다.
→Hôm qua (ngày 17), Triều Tiên đã cảnh báo rằng họ có thể sẽ không tham gia đại hội, nói rằng Triều Tiên chịu trách nhiệm về sự thất bại của các cuộc đàm phán liên Triều liên quan đến việc Triều Tiên tham gia Đại hội thể thao châu Á Incheon. Từ chuyện tiền bạc đến việc này việc kia, có rất nhiều yêu cầu nên chính phủ đã đề nghị làm theo các quy định quốc tế, nhưng vì không hài lòng nên mới nóng lên.

안정식 기자입니다.
→Tôi là phóng viên  Ahn Jung Sik.

북한은 조선중앙통신을 통해 인천 아시안 게임 참가 논의하는 남북 실무접촉 과정에서 남측이 청와대 지령 따라 부당한 태도 보였다고 주장했습니다.
→Triều Tiên khẳng định thông qua Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên rằng miền Nam đã có thái độ bất công theo lệnh của Nhà Xanh trong quá trình tiếp xúc liên Triều để thảo luận về việc tham gia Thế vận hội châu Á Incheon.

선수단과 응원 규모, 인공기와 한반도기의 크기까지 트집을 잡아 아무 합의 이루 못했다면서 아시안 게임에 불참할 가능까지 시사했습니다.
→Ông nói rằng ông đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về quy mô của đoàn vận động viên và đội cổ vũ, và kích thước của máy bay nhân tạo và máy bay bán đảo Triều Tiên.

[조선중앙TV : 남측 계속 도전으로 나온다면 우리 경기대회 참가 근본으로 재검토할 것이라는 것과....]
→[Joseon trung ương TV: Nếu phía Nam tiếp tục thách thức, họ sẽ xem xét lại cơ bản việc tham gia đại hội của chúng ta....

정부 당국 북한 실무접촉에서 체류 비용문제를 공식 언급하진 않았지만 제반 편의 제공라는 말로 비용 지원 우회으로 요구다고 밝혔습니다.
→Các quan chức chính phủ cho biết Triều Tiên đã không chính thức đề cập đến vấn đề chi phí lưu trú tại cuộc họp nhưng đã yêu cầu hỗ trợ chi phí một cách gián tiếp bằng cách nói rằng họ cung cấp nhiều tiện nghi.

과거 3차례 응원 보냈을 때처럼 이번에도 남측 체류비용을 부담해라는으로 해석됩니다.
→Giống như khi gửi đội cổ vũ ba lần trước, lần này phía Nam cũng chịu chi phí lưu trú.

지만, 정부 스스로 비용 부담하는 것이 국제관례라고 지적했습니다.
→Tuy nhiên, chính phủ chỉ ra rằng việc tự chịu chi phí là một thông lệ quốc tế.

[권경상/남북 실무접촉 남측 수석대표 : 관련 문제 기본으로 국제 관례 대회 관련 규정 따르는 것이 바람직하다 입장 표명하였습니다.]
→[Kwon Kyung Sang/ Đại diện của Hàn Quốc trong các cuộc tiếp xúc thực tế của Nam Bắc Hàn: Về cơ bản, vấn đề liên quan được thể hiện là phù hợp với các quy định liên quan đến đại hội và các thông lệ quốc tế.]

정부는 북측이 결렬의 책임 우리에게 떠넘기는 것은 억지라고 유감 나타내면 북한 성의 있는 태도 촉구했습니다.
→Chính phủ kêu gọi thái độ chân thành của Triều Tiên, bày tỏ sự hối tiếc rằng việc Triều Tiên giao trách nhiệm của sự tan rã cho chúng ta là một sự miễn cưỡng.

정부는 다만 남북 협의 필요하다는 점은 인정한다면서 체류비용 지원 가능을 완전히 닫아놓지는 않고 있습니다.
→Tuy nhiên, chính phủ thừa nhận sự cần thiết của sự thảo luận giữa hai miền Nam Bắc và không hoàn toàn đóng cửa khả năng hỗ trợ chi phí lưu trú.

 

Đánh giá bài viết

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?

Ngữ pháp trong bài

1 ) -고 있다 : đang
2 ) -라면서 : nói là… mà…, bảo là… mà...
3 ) -라고 : rằng, là
4 ) -라는 : rằng
5 ) -라면 : nếu nói là… thì..., nếu bảo là… thì...
6 ) 지만 : nhưng, nhưng mà
7 ) 다고 : nghe nói, cho rằng
8 ) 으로 : sang
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
바람직하다 lí tưởng, đúng đắn
2
재검토하다 tái kiểm tra, tái xem xét
3
부당하다 không chính đáng, bất chính
4
필요하다 tất yếu, thiết yếu, cần thiết
5
결렬되다 bị gián đoạn, bị chia rẽ
6
경고하다 cảnh báo
7
시사하다 ám chỉ, đưa ra dấu hiệu
8
시작하다 bắt đầu
9
관련하다 liên quan
10
떠넘기다 đổ, đẩy, đùn đẩy
11
발끈하다 nổi khùng, nổi xung
12
부담되다 bị gánh nặng, bị quan ngại
13
부담하다 đảm trách, chịu trách nhiệm
14
언급되다 được đề cập, được nhắc tới
15
인정하다 công nhận, thừa nhận
16
주장하다 chủ trương, khẳng định
17
지적하다 chỉ ra
18
표명되다 được biểu lộ rõ
19
나타내다 xuất hiện, thể hiện
20
논의되다 được bàn luận, được thảo luận
21
촉구하다 giục, thúc giục, đốc thúc
22
해석되다 được phân tích, được chú giải
23
수석대표 người đứng đầu, người đại diện
24
이것저것 cái này cái kia
25
근본적 mang tính căn bản, mang tính nền móng, mang tính cơ sở
26
기본적 mang tính căn bản, mang tính cơ sở
27
도전적 mang tính thách thức, mang tính thách đấu
28
우회적 mang tính vòng vèo, mang tính vòng vo, mang tính vòng quanh
29
스스로 tự mình
30
못하다 kém, thua
31
대하다 đối diện
32
따르다 theo
33
보내다 gửi
34
보이다 được thấy, được trông thấy
35
밝히다 chiếu sáng
36
우리다 hầm (lấy nước cốt), ủ (rượu), ngâm, pha (trà, cà phê)
37
통하다 thông
38
가능성 tính khả thi
39
근본적 tính căn bản, tính cơ bản
40
기본적 tính căn bản, tính cơ sở
41
당국자 người phụ trách
42
도전적 sự thách thức, vẻ thách đố
43
스스로 tự mình
44
우회적 tính vòng vèo, tính vòng vo, tính vòng quanh
45
한반도 Hanbando; bán đảo Hàn
46
응원단 nhóm cổ động viên, đoàn cổ động viên
47
아무 bất cứ
48
계속 liên tục
49
너무 quá
50
다만 duy, chỉ, riêng
51
이루 dù sao cũng..., bất kể thế nào cũng ...
52
따라 riêng
53
따라 riêng
54
아무 bất cứ ai, bất kì ai
55
이것 cái này
56
가능 sự khả dĩ, sự có thể
57
게임
[game]
trò chơi
58
경기 tình hình kinh tế, nền kinh tế
59
경기 trận thi đấu, việc thi thố
60
경기 chứng co giật
61
계속 sự liên tục
62
공식 chính thức
63
과정 quá trình
64
과정 khóa, chương trình (học, nghiên cứu)
65
관례 lễ trưởng thành, lễ thành niên, lễ thành đinh
66
관례 lệ, tiền lệ
67
국제 quốc tế
68
규모 quy mô
69
규정 quy định
70
근본 sự căn bản, nền móng, cơ sở
71
기본 cái gốc, cái cơ bản
72
기자 ký giả, nhà báo, phóng viên
73
당국 cơ quan hữu quan
74
당국 quốc gia có liên quan
75
대회 đại hội
76
도전 sự đối chiến
77
마음 tâm tính, tính tình
78
말로 cuối đời, mạt lộ
79
문제 đề (bài thi)
80
수석 Nước và đá
81
수석 vị trí đứng đầu, người đứng đầu
82
실무 nghiệp vụ thực tế, công việc nghiệp vụ
83
억지 sự cưỡng ép
84
우회 sự đi đường vòng, sự đi vòng
85
유감 sự đáng tiếc, sự hối tiếc, sự tiếc nuối
86
인천 Incheon
87
입장 sự vào cửa
88
입장 lập trường
89
정부 chính phủ
90
정부 nhân tình (của vợ), người tình (của vợ)
91
정부 nhân tình (của chồng), bồ nhí (của chồng), người tình (của chồng)
92
조선 Joseon; Triều Tiên
93
지령 sự chỉ đạo, sự huấn thị, sự chỉ dẫn
94
지원 sự hỗ trợ
95
지원 sự đăng ký tham gia
96
책임 trách nhiệm
97
체류 sự lưu trú
98
크기 độ lớn, kích cỡ
99
태도 thái độ
100
트집 sự bực mình vô cớ, sự gắt gỏng vô cớ
101
편의 sự tiện lợi
102
합의 sự thỏa thuận, thỏa thuận
103
제공 sự cấp, sự cung cấp
104
요구 sự yêu cầu, sự đòi hỏi
105
비용 chi phí
106
남북 Nam Bắc
107
남쪽 hướng nam, phía nam
108
남측 phía Nam, hướng Nam
109
말로 cuối đời, mạt lộ
110
북측 phía Bắc
111
북한 BukHan; Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên
112
비용 chi phí
113
성의 thành ý
114
수도 đường ống nước, ống dẫn nước
115
수도 thủ đô
116
수도 sự tu hành, sự tu luyện
117
얘기 câu chuyện
118
요구 sự yêu cầu, sự đòi hỏi
119
응원 sự cổ vũ
120
이루 căn cứ thứ hai, chốt nhì
121
이번 lần này
122
인공 nhân tạo
123
제공 sự cấp, sự cung cấp
124
제반 toàn bộ, tất cả
125
참가 sự tham gia
126
협의 sự hiệp nghị, thỏa hiệp, thỏa thuận
127
협의 nghĩa hẹp