TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Luyện topik qua đoạn văn tiếng hàn. Phần 3

Đoạn văn này nằm trong đề

Xem thêm : Cách ôn topik SIÊU TỐC, không mất nhiều Thời Gian


Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi 

경성학교 영어 교사 이형식은 오후 두 시 사년급 영어 시간을 마치고 내리쪼이는 유월 볕에 땀을 흘리면서 안동 김 장로의 집으로 간다.

김 장 로의 딸 선형이가 명년 미국 유학을 가기 위하여 영어를 준비할 차로 이 형식을 매일 한 시간씩 가정 교사로 고빙하여 오늘 오후 세 시부터 수업 을 시작하게 되었음이라.

이형식은 아직 독신이라, 남의 여자와 가까이 교제하여 본 적이 없고 이렇게 순결한 청년이 흔히 그러한 모양으로 젊은 여자를 대하면 자연 수줍은 생각이 나서 얼굴이 확확 달며 고개가 저절로 숙여진다.

남자로 생겨나서 이러함이 못생겼다면 못생겼다고도 하려니와, 여자를 보면 아무 러한 핑계를 얻어서라도 가까이 가려 하고, 말 한 마디라도 하여 보려 하 는 잘난 사람들보다는 나으리라. 형식은 여러 가지 생각을 한다.

우선 처음 만나서어떻게 인사를 할까. 남자 남자 간에 하는 모양으로, ‘처음 보입니다. 저는 이형식이올시다.’ 이 렇게 할까

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.