TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Tiếng hàn giao tiếp  giới thiệu, làm quen

이름이 뭐예요

 Tên bạn là gì - Hỏi khi người ít tuổi hơn 


성함이 어떻게 돼세요

Tên của ông bà là gì  Hỏi kính ngữ 


저는 호이입니다. 만나서 반갑습니다.

Tôi là hồi. Rất vui được gặp bạn.


그냥 링이라고 불러 주세요

Xin hãy cứ gọi tôi là Linh


몇 살이에요

Bạn bao nhiêu tuổi


나이가 어떻게 되세요 

Ông bà bao nhiêu tuổi


올해 스무 살이에요

Năm nay tôi 20 tuổi


어디에서 오셨어요 

Bạn đến từ đâu vậy 


베트남에서 왔어요

Tôi đến từ Việt Nam


직업이 무엇입니까 

Nghề nghiệp của bạn là gì 


Xem thêm : từ vựng theo chủ đề nghề nghiệp 

지금 무슨 일을 하십니까 

Hiện tại bạn đang làm công việc gì 


어디에서 근무하십니까

Bạn làm việc ở đâu 


저는 대학생입니다

Tôi là sinh viên đại học


Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.