TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

거리두기 격상 주저하는 정부…'2+α 단계' 달라지는 점은? / SBS

Việc  do dự nâng mức giãn cách xã hội của chính phủ lên 2.5 | Mức giãn cách 2+α có gì khác ?

Hôm qua (29 / 11 ) sô người nhiễm được xác nhận là 450

Mức độ 2++α :

  • Ngừng hoạt động các nơi như : phòng đấm bốc,tập thể dục.
  • Những trung tâm giáo dục , nơi dậy thêm, trung tâm văn hóa vận hành nhạc cụ ống và âm nhạc thực dụng, tất cả đều bị cấm.

Ngoài ra :

  • Trung tâm thành phố giữ nguyên 2 단계.
  • Ngoài trung tâm thành phố 1.5 단계. Nếu xuất hiện các cụm dịch ở 부산과 강원 영서, 경남, 충남, 전북 cả nước sẽ nâng mức giãn cách xã hội nên 2.

Bài viết đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp, hán hàn. Cách sử dụng :

  • Chữ màu xanh là từ vựng. Các bạn click vào sẽ hiện ra hán hàn và ví dụ.
  • Màu đỏ là ngữ pháp. Click phóng to để xem chi tiết.
  • Cuối bài sẽ tổng hợp theo số thứ tự để bạn note lại !

File nghe dự phòng chậm


오늘29일도 거리 두고 안전한 하루 보내셨습니까 코로나19 신규 확진자 수, 어제는 450명이었습니다.
Ngày 29 mọi người giãn cách và trải qua một ngày an toàn chứ ? Hôm qua số người mới nhiễm corona đạt 450 người.

500명 밑으로 내려오긴 했지만, 주말인 걸 감안하면 계속 심각한 상태죠. 그래서 정부는 2+α 카드를 꺼내 들었습니다.
Đã xuống dưới 500 người nhưng nếu tính toán vào cuối tuần thì tình hình có thể nghiêm trọng phải không ? Vì vậy chính phủ đã đưa ra 1 cấp độ giãn cách mới là 2+α

수도권 거리두기 2단계를 그대로 유지하되 사우나, 운동교실 같은 일부 업종은 추가로 운영을 금지하는 방식입니다. 
2+α là phương thức : "trung tâm thành phố vẫn giữ nguyên mức giãn cách cấp bậc 2 nhưng một bộ phận phòng đấm bốc,tập thể dục sẽ bị cấm vận hành"

먼저 한세현 기자가 보도합니다. 
Đầu tiên nhà báo 한세현 sẽ đưa tin

정부가 수도권의 거리두기 2단계를 잠정 유지하기로 한 건 단계를 높일 경우 중소자영업자들이 받을 사회·경제적 피해를 우려해서입니다. 
Chính phủ đã quyết định duy trì mức độ giãn cách 2 ở khu vực trung tâm thanh phố. Vì lo ngại các doang nghiệm trung, nhỏ sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế.

정세균국무총리 너무 과도한 규제를 하면 그것 때문에 생기는 부작용, 손해는 고스란히 또 국민한테 돌아가는 것이기 때문에…. 
Thủ tướng nói răng : nếu như đặt những quy chế quá độ thì tác dụng phụ, tổn hại sẽ y nguyên với nhân dân. 

대신, 집단감염이 확산하고 있는 시설들을 선별해 다음 달 1일부터 7일까지 핀셋 규제를 도입하기로 했습니다. 
Thay vào đó. Chọn ra những nơi lây nhiễm theo cụm, từ ngày 1 tháng 7 sẽ bắt đầu đưa vào quy chế.

이른바 2+α 단계입니다. 
Cái này là mức độ  2+α 

이에 따라, 사우나·한증막과 줌바, 에어로빅, 킥복싱 등 일부 실내체육시설의 집합이 전면 금지됩니다. 
Theo đó, những phòng đấm bốc, phòng xống hơi, phòng nhẩy  zumba, phòng thể dục nhịp điệu, phòng tập quyển anh sẽ bị cấm họp mặt toàn phần.

오늘까지 서울 서초구 사우나 두 곳에서 144명이, 강서구 에어로빅 교실에서 176명이 확진 판정을 받는 등 목욕·실내체육시설에서 확진자 발생이 잇따른 데 따른 조치입니다. 
Cho tới hôm nay ở seoul 서초구 đã có  144 người nhiễm tại phòng đấm bốc, ở 강서구 có 175 người nhiễm tại phòng tập erobic. Vì vậy đây là biện pháp đối với việc lây nhiễm liên tiếp tại những phòng tập trong nhà.

또 아파트 단지 내 헬스장과 카페, 독서실 등의 운영도 중단되고, 젊은 층이 몰리는 이용시설에 대한 방역도 강화됩니다. 
Và sự vận hành cảu  phòng gym, quán cà phê, phòng đọc sách  cũng sẽ bị đình chỉ. Những nơi mà từng lớp trẻ hay đến cũng sẽ được đẩy mạnh phòng dịch

정세균국무총리 호텔과 파티룸, 게스트하우스 등 숙박시설에서 주관하는 연말연시 행사와 파티도 전면 금지하겠습니다. 
Thủ tướng nói rằng : khách sạn, phòng hội học, nhà khách những nới trên thực hiện mở tiệc hoặc tổ trức sự kiện cũng hoàn toàn bị cấm.

학원과 교습소, 문화센터에서 진행하는 관악기와 실용음악, 노래교실 등도 모두 금지되는데, 단 대학 입시를 위한 교습은 제외됩니다. 
Những trung tâm giáo dục , nơi dậy thêm, trung tâm văn hóa vận hành nhạc cụ ống và âm nhạc thực dụng, tất cả đều bị cấm. Nhưng việc giảng dậy vì tuyển sinh sẽ được loại trừ.

비수도권 전 지역의 거리두기도 모레 자정부터 1.5단계로 상향됩니다. 
Ngoài trung tâm thành phố. Tất cả từ ngày kia sẽ thực hiện giãn cách xã hội ở mức 1.5

지역 상황에 따라, 지자체별로 2단계로 올리거나 업종·시설별 방역 조치를 강화할 수 있게 했는데, 집단발병이 이어지는 부산과 강원 영서, 경남, 충남, 전북은 2단계 상향을 적극 추진할 방침입니다. 
Tùy theo hoàn cảnh của mỗi địa phương, tổ chức tự trị cảu địa phương sẽ nâng mức nên 2 hoặc nâng cao phòng dịch tại các ngành nghề. Nếu 부산과 강원 영서, 경남, 충남, 전북 tiếp tục lây nhiễm theo cụm sẽ naamg mức giãn cách toàn quốc nên mức 2.

영상취재 정성화, 영상편집 이소영 
출처 SBS 뉴스 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.