Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

thi nói topik

Vào cuối năm 2022 chúng ta phải thi nói topik. Vậy đề thi nói topik là gì ? Và dạng đề topik nói như thế nào ?

Mục đich của đề thi topik nói 

 • Tăng khả năng sử dụng tiếng hàn của học sinh.
 • Đo lường và đành giá chính xác năng lực nói của học sinh. Kết quả sẽ được dùng để du học hoặc xin việc.

Các dạng bài được cấu thành trong đề thi topik nói

SttDạng đề trong bài thi nóiThời gian chẩn bị nóiThời gian nói
1Trả lời câu hỏi20 giây30 giây
2Nhìn tranh và cho biết nó nói về gì30 giây 40 giây
3Nhìn vào tranh và nói40 giây60 giây
4Hoàn thành đoạn hội thoại40 giây60 giây
5Phần tích tài liệu70 giây1 phút 20 giây
6Đưa ra ý kiến70 giây80 giây

Cách đánh giá bài thi topik nói

Cần lưu ý gì khi tham gia kì thi topik nói ?

 • Nội dung và cách nói : Đã nói đủ nội dung chưa? Đã đúng và phong phú về nội dung chưa? 
 • Ngôn ngữ sử dụng : Từ vựng nói đã đúng chưa ? Ngữ pháp vận dụng đã chuẩn chưa ?
 • Phát âm : Giọng điệu ở mức độ nào? Tốc độ nói có tự nhiên không?

Thời gian thi thử topik nói :

 • 2021.10. 23.
 • 2021.12. 18.

Thời gian thi chính thức dự kiến vào cuối nắm 2022

Một phần luyện đề thi topik nói

 Dạng đề topik tiếng hàn nói 1 : " Trả lời câu hỏi"

취미가 뭐예요? 그 취미에 대해 이야기하세요.

2 Nhìn tranh và cho biết nó nói về gì

 Dạng đề topik tiếng hàn nói 2 : " Nhìn vào tranh và nói"

그림을 보고 순서대로 이야기하십시오. 40초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 60초 동안 말하십시오.

 Dạng đề topik tiếng hàn nói 3 : " Hoàn thành đoạn hội thoại"

두 사람이 아파트 놀이터에 설치할 운동 기구에 대해 이야기하고 있습니다. 남자의 마지막 말을 듣고 여자가 할 말로 대화를 완성해보세요.

남자 : 우리 아파트 놀이터에 운동 기구를 설치할 거라고 하던데, 얘기 들었어요?

여자 : 네. 그런데 어린이 놀이터에 어른들 운동 기구가 있으면 좀 위험하지 않을까요? 어린 아이들이 잘못 사용하다가 크게 다칠 수도 있어요.

남자 : 그건 안내문을 설치하면 될 거 같은데요. 그럼 어떻게 하는 게 좋을까요?

5 Phân tích tài liệu

여자 : 뉴스를 듣고 자료에 제시된 사회 현상의 변화를 설명하십시오. 그리고 이러한 현상이 사회에 미치는 영향을 두 가지 말하십시오.

남자 : 다음 뉴스입니다. 요즘 인터넷으로 은행 업무를 보는 사람들이 많은데요. 조사 결과 2010년부터 2020년까지 인터넷 금융 거래 이용률에 큰 변화가 있었습니다. 같은 기간 은행 지점 수 역시 달라진 것으로 나타났습니다.

 Dạng đề topik tiếng hàn nói 3 : "  Đưa ra ý kiến"

fl리더는 자신이 속한 조직을 이끄는 사람입니다. 리더의 생각과 행동은 조직은 물론 그 조직에 속한 구성원 전체에게 영향을 미칩니다. 훌륭한 리더의 조건은 무엇이라고 생각합니까? 리더가 갖춰야 할 조건 두 가지와 그 근거를 말하십시오.

* 리더 조직이나 단체에서 전체를 이끌어 가는 위치에 있는 사람

Trền đây là đề thi topik tiếng hàn. Bạn nên luyện tập sớm để đạt kết quả cao trong kì thi nhé.

Bạn cũng có thể luyện thi topik trực tuyền miễn phí trên hohohi.

Nguồn : https://www.topik.go.kr/TWTSPK/TWTSPK0100.do#none

Đánh giá bài viết

Đã có 2 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?

Câu hỏi thường gặp

Phần thi topik nói gồm 7 dạng :

 1. Trả lời câu hỏi
 2. Nhìn tranh và cho biết nó nói về gì
 3. Nhìn vào tranh và nói
 4. Hoàn thành đoạn hội thoại
 5. Phần tích tài liệu
 6. Đưa ra ý kiến

Cách để đánh giá đề thi nói :

 • Nội dung và cách nói : Đã nói đủ nội dung chưa? Đã đúng và phong phú về nội dung chưa? 
 • Ngôn ngữ sử dụng : Từ vựng nói đã đúng chưa ? Ngữ pháp vận dụng đã chuẩn chưa ?
 • Phát âm : Giọng điệu ở mức độ nào? Tốc độ nói có tự nhiên không?