TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

9개월 만에 600명 대…"중환자 병상 열흘 내 소진" / SBS

Số người nhiễm bệnh lại  vượt mức 600 trong vòng 9 tháng… "Bệnh nhân nặng nằm liệt giường trong vòng 10 ngày" / SBS

Trong bài có phân tích :

Xem thêm những bài thời sự tiếng hàn khác !

코로나19 확진자가 629명 더 늘었습니다. 하루 추가 확진자가 600명을 넘긴 건 아홉 달 만입니다.
Số lượng người nhiễm corona19 được xác nhận đã tăng lên 629. Đã chín tháng kể từ khi có hơn 600 trường hợp được xác nhận mỗi ngày.

대구·경북 지역에서 환자가 많았던 지난 2월 말 909명, 그리고 사흘 뒤에 698명이 확진됐었고, 그다음으로 오늘4일이 세 번째로 많은 숫자입니다.
Vào cuối tháng 2, khi có nhiều bệnh nhân ở Daegu và Gyeongbuk, 909 người đã được xác nhận, và 698 người được xác nhận sau đó ba ngày, và hôm nay thứ 4 là con số cao thứ ba.

특히 수도권이 가장 심각합니다. 국내 발생 환자의 77%, 463명이 수도권에서 나왔는데 코로나가 시작된 이후 가장 많습니다. 
Đặc biệt là khu vực thủ đô là nghiêm trọng nhất. 77% các trường hợp trong nước, 463 người đến từ khu vực đô thị, nhiều nhất kể từ khi virus corona phát tán

먼저, 김형래 기자입니다. 
Đầu tiên, phóng viên Kim Hyung-rae.

하루 확진자가 9개월 만에 다시 600명을 넘어서면서 지난 일주일간 하루 평균 확진자는 503.1명으로 늘었습니다. 
Khi số trường hợp được xác nhận mỗi ngày lại vượt qua con số 600 trong 9 tháng, số trường hợp được xác nhận trung bình mỗi ngày trong tuần qua đã tăng lên 503,1.

그 전 1주일에 비해 100명 가까이 늘어난 겁니다. 
So với tuần trước tăng gần 100 người.

감염 경로가 밝혀지지 않은 비율도 꾸준히 15% 이상 유지되고 있습니다. 
Tỷ lệ lây nhiễm mà chưa xác định được đường lây nhiễm được duy trì đều đặn trên 15%.

지난 일주일 국내 발생 환자 수는 하루 평균 477.4명으로 사회적 거리두기 2.5단계 격상 기준을 충족한 상태입니다. 
Số ca trong nước tuần trước trung bình là 477,4 ca / ​​ngày, đáp ứng tiêu chí cách ly xã hội xã hội mức 2,5.

이번 3차 유행은 8월 2차 유행을 넘어 하루 최대 909명 확진자가 나왔던 1차 유행 수준에 다가가고 있습니다. 
Đợt bùng phát thứ ba này đang tiến gần tới mức của đợt bùng phát đầu tiên, với 909 trường hợp được xác nhận mỗi ngày, ngoài đợt bùng phát thứ hai vào tháng Tám.

특히 수도권 확진자가 어제 463명으로 코로나 사태 이후 가장 많았습니다. 
Đặc biệt, số bệnh nhân được xác nhận ở khu vực thủ đô hôm qua là 463 người, con số lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát.

확진자가 급증하면서 중증환자 치료에도 부담이 커지고 있습니다. 
Khi số ca được xác nhận tăng nhanh, gánh nặng điều trị cho những bệnh nhân nặng ngày càng tăng.

어제 전국에서 즉시 입원 가능한 중증환자 병상은 44개이고 수도권은 26개에 불과합니다. 
Hôm qua, cả nước có 44 giường bệnh nặng có thể nhập viện ngay lập tức, và chỉ có 26 giường ở khu vực nội thành.

부산·경남과 충북, 충남의 경우 남은 병상이 없습니다. 
Không còn giường ở Busan, Gyeongnam, Chungbuk và Chungnam.

윤태호중앙사고수습본부 방역총괄반장 권역별로도 중환자들이 발생을 조금씩 하고 있고, 차후에 계속해서 누적되면 현재의 중환자 병상이 한 2주, 빠르면 열흘 뒤면 소진될 가능성이 있습니다. 
Tae-ho Yoon Giám đốc Trụ sở Trung ương Kiểm soát Tai nạn Số lượng bệnh nhân nặng xảy ra từng chút một ở mỗi vùng.

정부는 오는 7일부터 내년 1월 3일까지 4주 동안을 연말·연시 특별 방역 기간으로 정하고 사람들이 몰리는 대형 음식점과 번화가에 있는 유흥시설 등에 대해 특별 점검을 하기로 했습니다
Chính phủ đã quyết định thiết lập thời gian cách ly đặc biệt cho các kỳ nghỉ lễ cuối năm và năm mới trong bốn tuần từ ngày 7 đến ngày 3 năm sau, đồng thời tiến hành kiểm tra đặc biệt đối với các nhà hàng và cơ sở giải trí lớn ở các khu vực trung tâm thành phố.

출처 SBS 뉴스 : 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.